Lojalumo programa Kainų klubas taisyklės

Sąvokos ir apibrėžimai

   Internetinė parduotuvė – elektroninė parduotuvė,  esanti adresu www.kainuklubas.lt

   Programa – įmonės vykdoma lojalumo programa „Kainų klubas“ , skirta registruotiems įmonės klientams suteikti papildomų naudų šiose taisyklėse pagal nustatyta tvarka.

   Programos dalyviai – asmenys, užsiregistrave programoje įmonės internetiniame tinklalapyje www.kainuklubas.lt

   Programos paskyra – Programos dalyvio registruota paskyra įmonės internetiniame tinklalapyje www.kainuklubas.lt, kurioje programos dalyviui suteikiama informacija apie programą bei kaupiama informacija apie programos dalyvio dalyvavimą.

Bendrosios nuostatos

  Programa skirta dalyviams, siekiant sukurti jiems papildomas naudas:

 • siekiant plėtoti įmonės Internetinės parduotuvės veiklą, orientuojantis į programos dalyvių poreikius;
 • siekiant pritraukti ir išlaikyti programos dalyvius;
 • suteikiant galimybę įsigyti prekes už palankesnes kainas.

          Įmonė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, sustabdyti ar nutraukti programos veiklą.

 Tapimas programos dalyviu

 • Juridiniai asmenys;
 • Vyresni nei 16 ( šešiolikos ) metų fiziniai asmenys.

    Asmuo, norėdamas tapti Programos dalyviu, turi užsiregistruoti programoje ir patvirtinti, jog yra tinkamai susipažinęs su Privatumo politika.

Programos teikiamos naudos

Programos dalyviams siūlomos naudos gali apimti:

 • galimybę tam tikromis dienomis gauti nemokamą prekių pristatymą;
 • galimybę įsigyti prekių už palankesnę kainą;
 • galimybę gauti nuolaidų kuponus prekėms  įsigyti.

Programos dalyviui sutikus, įmonė gali jam teikti naujienas ir kitus aktualius pranešimus elektroninėmis ryšio priemonėmis: elektroniniu paštu ir mobiliojo telefono numeriu.

Programos pasibaigimas

Dalyvavimas Programoje gali pasibaigti:

 • Įmonei užblokavus programos dalyvio  paskyrą dėl įtariamo neteisėto naudojimosi ja,sukčiavimo atvejo;
 • Programos dalyvio prašymu, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą programoje;
 • Įmonei nutraukus programą;
 • Jeigu programos dalyvis kitaip bandydamas pakenkti programos saugumui ir (arba) bandydamas pakenkti kitų programos dalyvių teisėtiems interesams.

Baigiamosios nuostatos

Visais kitais klausimais, susijusiais su dalyvavimu programoje, prašome kreiptis adresu: info@kainuklubas.lt